ผู้เข้าประกวดนางงามไหมขอนแก่น หมายเลข 20

หมายเลข 20น.ส. นุชลิน จำปามูล (บิว)

จำนวน 325 โหวต


ปิดโหวต

(ต้องเป็นสมาชิก Facebook , โหวตได้ทุก 3 ชั่วโมง )


อายุ : 21 ปี
สัดส่วน : 33-26-35
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สนับสนุน : เอส เอ็ม ซี โลจิสติกส์ บริษัท เอส เอ็ม ซี โลจิสติกส์ จำกัด


ผู้ร่วมโหวต 300 คนล่าสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ...และอีก 25 คน
Copyright © 2017 KhonKaenLink.info / All rights reserved.